(1)
Grzywocz, Łukasz. Główne Rysy Antropologii J. Ratzingera/Benedykta XVI. SNTt 2020, 193-212.