(1)
Surmiak, W. T. Teologia czułości papieża Franciszka I Jej Dwudziestowieczne Filozoficzno-Teologiczne Antecedensy. SNTt 2020, 79-98.