(1)
Kućko, W. Wyzwania Etyczne „teologii dobrobytu” W świetle Nauczania papieża Franciszka. SNTt 2020, 59-77.