(1)
Rabiej, S. J. Islam W Europie – między zagrożeniem a Integracją. SNTt 2020, 159-178.