(1)
Porada, R.; Anderwald, A. Sprawozdanie Z działalności Komitetu Nauk Teologicznych PAN W Latach 2012–2019. SNTt 2021, 287-298.