(1)
Miazek, J.; Kubacki, Z. Papieski WydziaƂ Teologiczny W Warszawie. SNTt 2020, 201-214.