(1)
Warchoł, P. Miłosierdzie W Nauczaniu papieża Franciszka. SNTt 2020, 99-117.