Brożyna, P. W. (2020). Posługa charyzmatyczna jako implikacja nowej ewangelizacji na przykładzie Kościoła w Polsce. Studia Nauk Teologicznych PAN, (15), 267–286. https://doi.org/10.31743/snt.5843