Grzywocz, Łukasz. (2020). Główne rysy antropologii J. Ratzingera/Benedykta XVI. Studia Nauk Teologicznych PAN, (15), 193–212. https://doi.org/10.31743/snt.7944