Porada, R., & Anderwald, A. (2021). Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Teologicznych PAN w latach 2012–2019. Studia Nauk Teologicznych PAN, (15), 287–298. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/snt/article/view/9267