Miazek, J., & Kubacki, Z. (2020). Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Studia Nauk Teologicznych PAN, (3), 201–214. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/index.php/snt/article/view/9464