Glombik, Konrad Józef. 2020. „Specyficzne Aspekty Teologii W Nauczaniu papieża Franciszka”. Studia Nauk Teologicznych PAN, nr 15 (wrzesień):11-32. https://doi.org/10.31743/snt.7502.