[1]
P. W. Brożyna, „Posługa charyzmatyczna jako implikacja nowej ewangelizacji na przykładzie Kościoła w Polsce”, SNTt, nr 15, s. 267–286, wrz. 2020.