[1]
P. M. Beyga, „Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. «Jakie będzie chrześcijaństwo przyszłości?...»”, SNTt, nr 15, s. 303–305, luty 2021.