[1]
K. J. Glombik, „Specyficzne aspekty teologii w nauczaniu papieża Franciszka”, SNTt, nr 15, s. 11–32, wrz. 2020.