[1]
Łukasz Grzywocz, „Główne rysy antropologii J. Ratzingera/Benedykta XVI”, SNTt, nr 15, s. 193–212, wrz. 2020.