[1]
W. T. Surmiak, „Teologia czułości papieża Franciszka i jej dwudziestowieczne filozoficzno-teologiczne antecedensy”, SNTt, nr 15, s. 79–98, wrz. 2020.