[1]
S. J. Rabiej, „Islam w Europie – między zagrożeniem a integracją”, SNTt, nr 15, s. 159–178, wrz. 2020.