[1]
R. Porada i A. Anderwald, „Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Teologicznych PAN w latach 2012–2019”, SNTt, nr 15, s. 287–298, luty 2021.