[1]
Wiewiorowski, J. 2019. Christian Influence on the Roman Calendar. Comments in the Margins of C. Th. 9.35.4 = C. 3.12.5 (a. 380)1/ Wpływ chrześciaństwa na kalendarz rzymski. Uwagi na marginesie C. Th. 9.35.4 = C. 3.12.5 (a. 380). Studia Prawnicze KUL. 4 (grudz. 2019), 213–233. DOI:https://doi.org/10.31743/sp.10615.