[1]
Konarski, M.J. 2021. Rekwizycje na ziemiach polskich w latach 1919–1920 w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa sądowego. Studia Prawnicze KUL. 2 (lip. 2021), 81–101. DOI:https://doi.org/10.31743/sp.10624.