[1]
Stawecki, M. 2021. Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Studia Prawnicze KUL. 2 (lip. 2021), 199–215. DOI:https://doi.org/10.31743/sp.11276.