[1]
Cała-Wacinkiewicz, E. 2020. „Wpisanie” organów rozstrzygających z zakresu międzynarodowego prawa praw człowieka w system prawa międzynarodowego – rozważania w kontekście humanizacji prawa międzynarodowego i internacjonalizacji praw człowieka. Studia Prawnicze KUL. 2 (grudz. 2020), 85–102. DOI:https://doi.org/10.31743/sp.11575.