[1]
Stanisz, K.P. 2020. Proces realizacji reformy włoskiego systemu utrzymania duchowieństwa zgodnie z Konkordatem z 1984 r. Studia Prawnicze KUL. 2 (grudz. 2020), 307–332. DOI:https://doi.org/10.31743/sp.11753.