[1]
Misztal, K.H. 2020. Wspomnienie śp. Dr Kingi Cecylii Stasiak (1981-2019). Studia Prawnicze KUL. 2 (grudz. 2020), 445–448. DOI:https://doi.org/10.31743/sp.11877.