[1]
Bucoń, P. 2020. DIARIUSZ Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL październik – grudzień 2019 r. Studia Prawnicze KUL. 2 (grudz. 2020), 451–455. DOI:https://doi.org/10.31743/sp.11905.