[1]
Szwed, A.M. i Cała-Wacinkiewicz, E. 2022. Prawa dzieci do wyrażania własnych poglądów a prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – uwarunkowania prawnomiędzynarodowe. Studia Prawnicze KUL. 1 (mar. 2022), 111–124. DOI:https://doi.org/10.31743/sp.13164.