[1]
Dworas-Kulik, J. 2019. Diariusz. Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych Z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL październik – grudzień 2017 r. Studia Prawnicze KUL. 2 (mar. 2019), 141–146. DOI:https://doi.org/10.31743/sp.4551.