[1]
Węglińska, J. 2018. Państwo – Społeczeństwo – Kultura: formalne i nieformalne źródła prawa. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Lublin. 23-26 września 2018 r. Studia Prawnicze KUL. 4 (grudz. 2018), 263–266. DOI:https://doi.org/10.31743/sp.4750.