[1]
Kocot, J. 2016. Odpowiedzialność prawna producentów za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE i prawie polskim. Studia Prawnicze KUL. 2 (cze. 2016), 141–166. DOI:https://doi.org/10.31743/sp.5044.