[1]
Woch, K. 2020. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2019 r. III CZP 26/19. Studia Prawnicze KUL. 2 (grudz. 2020), 403–415. DOI:https://doi.org/10.31743/sp.5279.