[1]
Barczak, A. 2020. Udział organizacji ekologicznych w ochronie środowiska a granice realizacji przez nie prawa do udziału w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Studia Prawnicze KUL. 3 (wrz. 2020), 29–44. DOI:https://doi.org/10.31743/sp.5450.