[1]
Gałązka, M. 2020. Znaczenie „procesu lekarzy” przed Amerykańskim Trybunałem Wojskowym nr 1 w Norymberdze dla prawnokarnej oceny eksperymentów badawczych. Studia Prawnicze KUL. 2 (grudz. 2020), 147–174. DOI:https://doi.org/10.31743/sp.5707.