[1]
Dębiński, A. 2020. Ex Corde Ecclesiae. O naturze i misji uniwersytetu katolickiego. Studia Prawnicze KUL. 2 (grudz. 2020), 103–127. DOI:https://doi.org/10.31743/sp.5805.