[1]
Górka, H. 2019. Wizyta studyjna w Stałym Przedstawicielstwie RP w Strasburgu, Europejskim Trybunale Praw Człowieka i instytucjach Rady Europy, Strasburg, 23-27 kwietnia 2019 r. Studia Prawnicze KUL. 2 (cze. 2019), 365–366. DOI:https://doi.org/10.31743/sp.5862.