[1]
Kowalewska, E. 2020. Zasady i zakres wykonywania przez Narodowy Bank Polski nadzoru nad systemami płatniczymi. Studia Prawnicze KUL. 3 (wrz. 2020), 213–235. DOI:https://doi.org/10.31743/sp.6208.