[1]
Kubasik, K.A. 2021. Czy zakresem zastosowania art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych objęte są umowy ustanawiające zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomościach spółek. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2017 r. Studia Prawnicze KUL. 3 (wrz. 2021), 235–248. DOI:https://doi.org/10.31743/sp.9596.