[1]
Szwed, A. i Słotwińska, K. 2020. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Podmiotowość prawnomiędzynarodowa i jej współczesne aspekty" Warszawa, 10–11 października 2019 r. Studia Prawnicze KUL. 2 (grudz. 2020), 435–441. DOI:https://doi.org/10.31743/sp.9688.