(1)
Wiewiorowski, J. Christian Influence on the Roman Calendar. Comments in the Margins of C. Th. 9.35.4 = C. 3.12.5 (a. 380)1/ Wpływ chrześciaństwa Na Kalendarz Rzymski. Uwagi Na Marginesie C. Th. 9.35.4 = C. 3.12.5 (a. 380). sp 2019, 213-233.