(1)
Konarski, M. J. Rekwizycje Na Ziemiach Polskich W Latach 1919–1920 W świetle Ustawodawstwa I Orzecznictwa sądowego. sp 2021, 81-101.