(1)
Stawecki, M. Aktualizacja opłat Rocznych Z tytułu użytkowania Wieczystego W świetle Ustawy Z Dnia 20 Lipca 2018 R. O przekształceniu Prawa użytkowania Wieczystego gruntów Zabudowanych Na Cele Mieszkaniowe W Prawo własności Tych gruntów. sp 2021, 199-215.