(1)
Cała-Wacinkiewicz, E. „Wpisanie” organów rozstrzygających Z Zakresu międzynarodowego Prawa Praw człowieka W System Prawa międzynarodowego – rozważania W kontekście Humanizacji Prawa międzynarodowego I Internacjonalizacji Praw człowieka. sp 2020, 85-102.