(1)
Misztal-Konecka, J. Kinga Cecylia Stasiak (1981-2019). sp 2020, 11-29.