(1)
Stanisz, K. P. Proces Realizacji Reformy włoskiego Systemu Utrzymania duchowieństwa Zgodnie Z Konkordatem Z 1984 R. sp 2020, 307-332.