(1)
Misztal, K. H. Wspomnienie śp. Dr Kingi Cecylii Stasiak (1981-2019). sp 2020, 445-448.