(1)
Szwed, A. M.; Cała-Wacinkiewicz, E. Prawa Dzieci Do wyrażania własnych poglądów a Prawa rodziców Do Wychowywania Dzieci Zgodnie Z własnymi Przekonaniami – Uwarunkowania prawnomiędzynarodowe. sp 2022, 111-124.