(1)
Barczak, A.; Ogonowska, A. Dynamika Prawa Ochrony środowiska a Jego wykładnia - Uwagi Na Tle przepisów U.C.P.G. sp 2018, 7-25.