(1)
Dworas-Kulik, J. Diariusz. Kalendarium ważniejszych Wydarzeń Naukowych Z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego I Administracji KUL Październik – Grudzień 2017 R. sp 2019, 141-146.