(1)
Węglińska, J. Państwo – Społeczeństwo – Kultura: Formalne I Nieformalne źródła Prawa. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, XXIII Zjazd Katedr Teorii I Filozofii Prawa, Lublin. 23-26 września 2018 R. sp 2018, 263-266.