(1)
Kocot, J. Odpowiedzialność Prawna producentów Za Szkodę wyrządzoną Przez Produkt Niebezpieczny W Orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE I Prawie Polskim. sp 2016, 141-166.